بایگانی جراح عمومی

بواسیر یا هموروئید

بواسیر یا هموروئید

بواسیر یا هموروئید رگ های متورم شده در ناحیه تحتانی مقعد و راست روده است و در صورت کشیده شدن و فشار آوردن به آن

جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی

جراحی شکم

جراحی شکم یا ابدومینوپلاستی یا تامی تاک، از روش های جراحی برای زیبایی یا بازسازی فرم و ظاهر شکم یا ترمیم فتق شکمی است. اگر