بایگانی ترمیم فتق

فتق اینگوینال

فتق کشاله ران (فتق اینگوینال)

فتق اینگوینال فتق اینگوینال نوعی فتق شکمی است که در ناحیه کشاله ران دیده می شود. اگر روده ها بافت چربی به کانال مغبنی یا

فتق برشی یا انسزیونال

فتق برشی یا انسزیونال چیست؟

فتق های برشی یا انسزیونال ممکن است پس از جراحی شکم ایجاد شوند. احتمال وقوع آن بعد از عمل شکم شامل برش، تقریبا 15 تا

فتق اورژانسی

فتق اورژانسی

در صورت ظهور فتق در انواع مختلف، درمان فتق به صورت اورژانسی نیازی نیست. و بیمار با تشخیص پزشک به اتاق عمل وارد می شود

شایع ترین انواع فتق در زنان

شایع ترین انواع فتق در زنان

فتق یکی از بیماری هایی است که بیشتر در مردان دیده می شود و معمولا درصد کمی از زنان دچار آن می شوند. در این

سوالات رایج فتق شکمی

سوالات رایج فتق شکمی

فتق شکمی و کشاله ران معمولا به دو دلیل اکتسابی و مادرزادی در افراد بروز می یابد. نوع اکتسابی فتق معمولا در سنین بالا رخ

فتق در نوزادان و کودکان

فتق در نوزادان

فتق در نوزادان یا Hernia in children بیشتر در نوزادان پسر شایع است که بروز آن دلایل مختلفی دارد. فتق در کودکان به  دلیل دردناک