جراحی لاپاراسکوپی با وارد کردن لوله ای نازک به نام لاپراسکوپ به داخل شکم یا لگن انجام می شود.

بله امکان بروز فتق مادرزادی بر اثر نقص ژنتیکی در هنگام تشکیل سیرآناتومیک بیضه ها وجود دارد.

مراقبت از زخم موجب پیشگیری از ورود باکتری به بدن، ایجاد عفونت و التیام سریع زخم می شود.

در موارد نادر ممکن است جراحی لاپاراسکوپی با عوارض جانبی مانند خونریزی، عفونت و درد در شکم همراه باشد.